เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: แม่

แม่ บาลีว่าอย่างไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

แม่ บาลีว่าอย่างไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
133
ทองย้อย แสงสินชัย ..... แม่ บาลีว่าอย่างไร คำต่อไปนี้ ในภาษาบาลีหมายถึง “แม่” บางคำเราคุ้น แต่บางคำก็ไม่ได้นำมาใช้ในภาษาไทย (1) อมฺพา, อมฺมา (2) ชนนี, ชนิกา, ชเนตฺตี (3) โทหฬินี (4) มาตุ, มาตา, มารดา (5) สุหทา (6) โตเสนฺตี, โปเสนฺตี - “อมฺพา” แปลว่า “ผู้รักษาบุตรธิดา” ...
ศัพท์ว่า “แม่” ในทางพุทธศาสนา

ศัพท์ว่า “แม่” ในทางพุทธศาสนา

VeeZa, ปกิณกะ
0
332
ทองย้อย แสงสินชัย บาลีวันละคำ (454) ศัพท์ว่า "แม่" ในทางพุทธศาสนา คำต่อไปนี้ ในภาษาบาลีหมายถึง “แม่” บางคำเราคุ้น แต่บางคำก็ไม่ได้นำมาใช้ในภาษาไทย อมฺพา, อมฺมา, (อัม-พา, อัม-มา) ชนนี, ชนิกา, ชเนตฺตี, (ชะนะนี, ชะนิกา, ชะเนตตี) โทหฬินี, (โทหะฬินี) มาตุ, มาตา, มารดา, สุหทา, (สุหะทา ...

HOME

Powered By : VeeZa