เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: โค

ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน ด่า…อย่างแรง

ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน ด่า…อย่างแรง

บทความ, ปกิณกะ
0
417
พระบาฬี pra pali ควย !!! ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดน #ด่า...อย่างแรง ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ที่ผ่านมากระทบ เพราะหากขืนไปด่าใครโดยพล่อยๆ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ มาตรา393 'ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน ...

HOME

Powered By : VeeZa