เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: โลหกุมภี

โลหกุมภี  อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี  ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
54
ทองย้อย แสงสินชัย  โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี (๑) “โลห” บาลีอ่านว่า โล-หะ รากศัพท์มาจาก - (1) ลุ (ธาตุ = ตัด) + ห ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ลุ เป็น โอ (ลุ > โล) : ลุ + ห = ลุห > โลห แปลตามศัพท์ว่า “สิ่ง ...

HOME

Powered By : VeeZa