เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: ไสยาสน์

“ท่านอน”  ที่จัดว่าเป็นท่านอนที่ดีต่อร่างกายและการเจริญสติ

“ท่านอน” ที่จัดว่าเป็นท่านอนที่ดีต่อร่างกายและการเจริญสติ

บทความ, ปกิณกะ
0
208
การนอนแบบคนทั่วไปนั้น มักจะหลับๆตื่นๆ บ้าง ฝันบ้าง ทำให้ตื่นมา มักจะรู้สึกเพลียๆ มึนงง เบลอๆ  นอนไม่เต็มอิ่ม นั่นเป็นเพราะว่าขณะเรานอนหลับนั้นจิตของเรายังปรุงแต่ง เกิดเป็นความฝันเรื่องราวต่างๆมากมายทำให้สมองพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ การจัดระเบียบในสมองก็ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ             ...
วิธีสรรเสริญคน การดูใจคน องค์ของนักเรียน จาตุรงคสันนิบาต สัมมาสัมพุทธเจดีย์ ผลที่บอกให้รู้เหตุ คนที่ไม่งาม พุทธภูมิธรรม ไสยาสน์ ความเลื่อมใส

วิธีสรรเสริญคน การดูใจคน องค์ของนักเรียน จาตุรงคสันนิบาต สัมมาสัมพุทธเจดีย์ ผลที่บอกให้รู้เหตุ คนที่ไม่งาม พุทธภูมิธรรม ไสยาสน์ ความเลื่อมใส

คลังปริยัติ
0
306
วิธีสรรเสริญคน ๔ อย่าง ๑. ควรสรรเสริญอาหารเมื่อย่อยแล้ว ๒. ควรสรรเสริญภรรยาเมื่อล่วงปฐมวัยแล้ว ๓. ควรสรรเสริญนักรบเมื่อกลับจากสงคราม ๔. ควรสรรเสริญข้าวเปลือก เมื่อนำมาถึงบ้านแล้ว ชิณฺณมนฺนํ รูปํ เสยฺย ทารญฺจ คตโยพฺพนํ รณปุรมาคตํ สูรํ สสฺสญฺจ เคหมาคติ อาหารย่อยเสสร้อง สรรเสริญ เมี ...

HOME

Powered By : VeeZa