เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Tag: video

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน1/11

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก บรรยาย (อภิธัมมัตถสังคหะ ตอน1/11

การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจคำสอนที่มีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะ แค่ก ...
วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับพิสดาร – พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
135
0
มัลติมีเดีย, วีดีโอ

วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับพิสดาร – พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

การบวชในพุทธศาสนา มิใช่บวชแค่เครื่องแบบ แต่ต้องบวชใจด้วย การละการทำบาปอกุศล ให ...
ตำนานหลวงปู่จันทา ถูกอดีตภรรยาปัสสาวะรดใส่ เจออีกทีกลายเป็นเปรต
122
0
มัลติมีเดีย, วีดีโอ

ตำนานหลวงปู่จันทา ถูกอดีตภรรยาปัสสาวะรดใส่ เจออีกทีกลายเป็นเปรต

ตำนานหลวงปู่จันทา ถูกอดีตภรรยาปัสสาวะรดใส่ เจออีกทีกลายเป็นเปรต | เปิดบันทึกตำ ...